Make your own free website on Tripod.com

Trang nhà
HOÀNG NGỌC LIÊNhoangngoclien@juno.com

Thơ Hoàng Ngọc Liên

   Tiếng Loa Xưa


Kính tặng các cựu Chiến Sĩ Quốc Gia VNCH.

... Lòng ta là những hàng thành quách cũ,
Tự ngàn năm bỗng vẳng tiếng loa xưa!
(Vũ Ðình Liên)

Thần dân nghe chăng sơn hà nguy biến? 
Hận thù đằng đằng nên hòa hay chiến? (*)
Hình ảnh năm nào
 thoáng hiện với lời ca.
Không gian thoắt nương theo
dòng nhạc chuyển,
Nghe đâu đây 
dồn dập tiếng loa xưa.

Mùa Xuân này 
tiếng loa trong thanh sử,
Như vang lên từ một cõi Trời Ðông
Vượt khắp vạn trùng dương 
rồi quy tụ
Nơi dân Việt nương thân,
truyền hịch Diên Hồng.

Hoàng Ngọc Liên

(*) Hai câu mở đầu bài "Hội Nghị Diên Hồng" của LHP (?)

| Trang bìa |
| Ðầu trang |