Make your own free website on Tripod.com

Trang nhà
HOÀNG NGỌC LIÊN 

 
Tản Mạn Vui
TÍNH TIỀN CHỢ TẾT
Hoàng Ngọc Liên

Một quan tiền tốt mang đi,
Nàng mua những gì mà tính chẳng ra?
Thoạt tiên mua ba tiền gà,
Tiền rưỡi gạo nếp với ba đồng trầu.
Trở lại mua sáu đồng cau,
Tiền rưỡi miếng thịt, giá rau mười đồng.
Có gì mà tính chẳng thông.
Tiền rưỡi gạo tẻ, sáu đồng trà tươi.
Ba mươi đồng rượu, chàng ơi,
Ba mươi đồng mật, hai mươi đồng “vàng”.
Hai chén nước mắm rõ ràng,
Hai bảy mười bốn kẻo chàng hồ nghi.
Hăm mốtt đồng boầt nấu chè,
Mười đồng nải chuối, chẵn thì Một Quan!
(Phong Dao)

Bà chủ nhà của tôi giơ một ngón tay, dứ dứ về phía tôi:
- Ông Già! Sao tôi tính hoài không ra ba cái tiền chợ này?
Tôi lễ phép:
- Tiền chợ gì, thưa bà!
Bả nói ngay:
- Thì cái “chiệng” tính tiền chợ Tết trong một quan tiền ngày xưa đó!
Tôi ừ ào:
- Vậy.
- Còn vậy gì nữa, cha nội! Tính giùm tôi đi. Tôi tính hoài đâu có ra con số tổng cộng là 600 đồng?
- Bà tính ra sao?
- Thì đúng như trong “sách” à
- Bà làm ơn tính cho tôi nghe được hôn?
Bả quắc mắt:
- Ðược chứ sao không? Nè:
thoạt tiên mua 3 tiền gà, vị chi là 
tiền rưỡi gạo nếp
với 3 đồng trầu 
trở lại mua 6 đồng cau
tiền rưỡi miếng thịt 
giá rau 10 đồng
tiền rưỡi gạo tẻ 
6 đồng trà tươi 
30 đồng rượu chàng ơi 
30 đồng mật 
20 đồng “vàng” 
2 chén nước mắm,  2 X 7 = 
21 đồng bột nấu chè 
10 đồng nải chuối 
30 đồng
15 đồng
03 đồng
06 đồng
15 đồng
10 đồng
15 đồng
06 đồng
30 đồng
30 đồng
20 đồng
14 đồng
21 đồng
10 đồng
làm sao ra chẵn thì 1 quan, tức 600 đồng? Không tin ông thử mần bài toán cộng coi, 
phải tổng số chỉ là 225 đồng?
Tôi vui vẻ:
- Thưa bà, bà tính như vậy, một tiền chỉ có 10 đồng thôi sao?
- Chớ không phải sao?
Tôi lắc đầu:
- Ðúng ra một tiền có 60 đồng lận!
Bà chủ trợn mắt:
- Chu choa, một tiền là 60 đồng sao?
Tôi gật đầu:
- Dạ đúng vậy, thưa bà!
- Vậy để tui lấy cái máy tính coi, mà tui phải đọc lại mới nhớ được:

Một quan tiền tốt mang đi,
Nàng mua những gì mà tính chẳng ra?
Thoạt tiên mua ba tiền gà, tức là 
Tiền rưỡi gạo nếp với ba đồng trầu.  90 + 03 
Trở lại mua sáu đồng cau,        6 đồng
Tiền rưỡi miếng thịt, giá rau mười đồng. 90 + 10 
Có gì mà tính chẳng thông.
Tiền rưỡi gạo tẻ, sáu đồng trà tươi. 90 + 6 
Ba mươi đồng rượu, chàng ơi, 
Ba mươi đồng mật, hai mươi đồng “vàng”. 30 + 20 
Hai chén nước mắm rõ ràng,
Hai bảy mười bốn kẻo chàng hồ nghi.  2 X 7 
Hăm mốt đồng bột nấu chè, 
Mười đồng nải chuối, chẵn thì Một Quan! 
180 đồng
93 đồng
6 đồng
100 đồng

96 đồng
30 đồng
50 đồng

14 đồng
21 đồng
10 đồng

Ðể tui tổng cộng coi à ờ hớ đúng là 600 đồng, có vậy mà tui tính hổng ra!
 

Hoàng Ngọc Liên
| Trang bìa |
| Ðầu trang |