Make your own free website on Tripod.com

Trang nhà
HOÀNG NGỌC LIÊN<hl2k@juno.com>

Sớ Táo Quân

 
 

Lời Người Viết – Sớ "mini" thiệt ngắn vì Thượng Ðế rất bận việc, 
không có thì giờ nghe kể lể dài dòng. HNL.

Tháng Chạp ngày Hăm Ba
Thần nhân danh .. Táo Ta
Kính cẩn dâng Chín Bệ
Xin tâu bày mọi nhẽ
Tình hình các Cộng Ðồng
Từ duyên hải Miền Ðông
Qua Miền Tây... trù phú
Suốt một năm Con Ngựa
Nhiều "chiệng" thiệt .. trớ trêu
Cali luôn có nhiều
Chấp Hành một tổ chức
Hai phe cùng một lúc
Ðều tự nhận chánh danh.
Báo địa phương tranh giành
Từng thân chủ quảng cáo
Có báo.. chẳng ra Báo
Không địa chỉ rõ ràng
Không quản lý, chủ nhiệm
Từ chạy giấy, chủ tiệm
Cũng chỉ là một người.
Có người ra mắt sách
Viết bằng tiếng Aêng Lê
Thiệt chữ nghĩa bề bề!
Có người nhận .. viết thuê
Y chang kẻ khóc mướn.
Có hồng thiệp rồng lượn
Cho Long Phụng hợp hôn
Rõ là chiêng "ghê" hồn
Hai phái mạnh đám cưới!
Chuyện chữ nghĩa.. xài tưới
Chữ và nghĩa chống nhau
Như mẹ chồng nàng dâu
Họa may mới thuận thảo.
Trong năm nhiều hoạt náo
Từ trong nước đưa qua
Ðoàn văn công Ðảng ta
Trình diễn để kiếm mối
Nào là Ðoàn Múa Rối
Nọ triển lãm Ðồ Xưa
Hay truyên phim Ba Mùa
Khoe xã hội .. đổi mới.
Mà người người nghèo đói
Chỉ Nhà Nước giàu thêm
Tổ chức bán trẻ em
Phụ nữ đem .. xuất cảng
Chánh quyền muôn năm Ðảng
Vẫn nhất thống giang hồ.
Núi sông một cơ đồ
Cắt dâng cho Trung Quốc

* * *               

Quảng cáo đăng lấy được 
Ði du lịch Việt Nam
Chuyện như ... đùa mà ham
Mình thành người ngoại quốc .
Từ Hai Ngàn Lẻ Một
Thảm họa Nai Oăn Oăn
Khiến nhiều Job kiếm ăn
Ðành phải chịu Lay Ốp
Kinh tế đang xuống dốc
Năm Ngựa thiệt truân chiên.
Khoảng giữa năm thêm phiền
Chuyện nhà tu phá giới
Khổ tâm mà phải nói
Xin Thượng Ðế cảm phiền.

* * *              

Trước Xuân Nhật Minh Niên
Mừng Năm Dê trở lại
Nhưng liệt lão từng trải
Sung Nhung Bổ Thận Hoàn
Những liệt lão hồi Xuân
Xin sống trăm tuổi chẵn
Xin Thượng Ðế chấp nhận
Ơn Chín Bệ Muôn Năm
Năm Dê đẹp vô ngần
Xin Tự Do Tôn Giáo
Xin Nhân Quyền, Công Ðạo
Chuyển hóa cho Việt Nam
Cho quê hương chúng thần
Sẽ có ngày thịnh vượng
Xin Ơn Lành ban xuống 
Cho đồng bào, đồng hương
Nơi tạm dung, tình thương
Năm năm thêm khởi sắc.

Kính sớ!

HNL sao lục

| Trang bìa |
| Ðầu trang |