Make your own free website on Tripod.com

Trang nhà
HOÀNG NGỌC LIÊN
 
THƠ HOÀNG NGỌC LIÊN

Nhật Trường Trần Thiện Thanh: 
Người Bạn Trẻ Ðã Ði Rồi!
 
Mình cứ ngỡ không bao giờ ngăn cách,
Sẽ cùng nhau tham dự hết cuộc chơi
Khi được tin Người Bạn Trẻ Ðã Ði Rồi
Mình ngơ ngẩn như một phần mình vừa mất
Ðành Cõi Tạm: Ai cũng về với Ðất
Có lẽ đâu Bạn đi sớm cho đành?!
Khiến cuộc chơi vắng bóng Trần Thiện Thanh
Người Ở Lại Charlie, xa cách mãị
Tôi còn nợ cuộc đời nhiều Oan Trái
Hệ lụy nào qua khỏi Bến Vô Thường
Ðã "Lập Thân Tối Hạ Thị Văn Chương"
Thì tự nhủ "tài tình thiên cổ lụy"!
Thanh Ðàm, Nhã tập, Minh Văn, Diễm Ý
Bạn thoát rồi hệ lụy khúc Vô Thanh.
Ai sẽ ca : "Anh Không Chết Ðâu Anh"
Ðể tiễn bạn về Bên Kia Bờ Giác?
Xin hẹn Bạn trong một Miền An Lạc
Nơi không còn hệ lụy của trần gian.
 

Hoàng Ngọc Liên
hngocl@gmail.com 

| Trang bìa |
| Ðầu trang |