Make your own free website on Tripod.com

Trang nhà
HOÀNG NGỌC LIÊNhoangngoclien@juno.com

Thơ Hoàng Ngọc Liên

    Nguyện Cầu 
Biển hoàng hôn bụi khói
Lệ nước mờ vành mi
Luồng trăng vào khoảng tối
Hối hả vệt mây đi.

Không còn là vọng tưởng 
Quyền sống đã dâng cao
Nước Mê vừa cạn xuống
Bầy ác ma buông đao.

Mà những kẻ ly hương
Vòng tay chưa nối chặt
Thì lộ trình trước mặt
Chưa thông một tuyến đường!

Thì cũng xin cầu nguyện
Cho thiện tâm vững bền
Vượt thoát ngoài vòng huyễn
Một vầng sáng bừng lên.

Hoàng Ngọc Liên 

| Trang bìa |
| Ðầu trang |