Make your own free website on Tripod.com

Trang nhà
HOÀNG NGỌC LIÊNhoangngoclien@juno.com

Thơ Hoàng Ngọc Liên 

     Ngàn Năm Sùng Bái   

(Thân Tặng Yên Tử Cư Sĩ Trần Ðại Sỹ)
 

... Ba Tòa chót vót đầu non,
Ngàn thu sùng bái hãy còn khói hương...
... Ðường mây sẵn bậc bước lên,
Rõ ràng lăng miếu Mẹ Tiên, Cha Rồng...
(Ðại Nam Quốc Sử Diễn Ca)

...Hoa Huệ trắng tự tòa cao Quốc Tổ
Bỗng đổi màu vàng úa nắng binh d-ao!
Những bông gạo từ rừng xanh rực đỏ
Tả tơi tàn theo gió loạn phương nao?!...
(HNL. 1961)
 

Hình ảnh Mẹ Tiên in trên vách đá,
Cha Rồng lẫm liệt dáng Thiên Thần.
Ðường mây hương khói ngàn hoa lá,
Bách Việt muôn đời cõi Lĩnh Nam.

Trăm Con thuở lên Rừng, Xuống Biển,
Gây dựng Cơ Ðồ, một giải Giang San.
Rồi cháu chắt mãi noi gương Quốc Tổ,
Lưu truyền Lễ Trí, trải rộng Nghiã Nhân.

Bao Liệt Nữ, Anh Hùng, chống thù, giữ Nước
Bà Triệu, Bà Trưng, Nhà Lý, Nhà Trần...
Ghi những trang sử sáng ngời, uy dũng,
Giữ vững non sông, chặn đứng Bắc Xâm.

Truyền thống vẻ vang nòi giống Việt
Vẫn lưu  truyền gần năm ngàn năm.
Ðất Nước Tổ Tiên muôn đời bất diệt
 Vẫn trường tồn cùng trời biển Ðông Nam.

Nhưng thế kỷ Hai Mươi, nảy sinh loài Quỷ Dữ
Ðem lửa Âm Ma thiêu đốt Dương Trần!
Chúng đào tạo một bầy d-ệ tử
Quên Tổ Tiên, dòng giống Việt Nam!

Chúng lớn tiếng hô hào đoàn kết
Trong đấu tranh chống Pháp chín  năm
Chúng sát hại người quốc gia yêu nước
Vì không thờ Tổ khác: Mác Lê Nin!

Chúng trắng trợn chia đôi đất nước
Phản bội đồng bào, chia chác với ngoại nhân.
Chúng phát động đấu tranh giai cấp
Gây oán thù địa chủ với nông dân

Cả miền Bắc núi xương, sông máu
Những án tử hình, những án chung thân.
Biến nơi ở  thành pháp trường trảm quyết
Thành thị,  ruộng đồng không một chốn bình an

Cả trăm ngàn người bị quy là cường hào, d-ịa chủ
Dù ruộng cầy chỉ  mấy bước chân!
Cả trăm ngàn người bị mang danh ác ôn, trí phú
Ngập đất  trời tang tóc, ly tan!

Cuối năm Sáu Mươi, chúng đem quân vượt tuyến
Ngụy tạo chiêu bài "Giải Phóng Miền Nam".
Chúng đặt để và tìm nơi ra mắt
Chính phủ ma cho bọn tay chân!

Chúng phỉnh gạt đồng bào, dối lừa quốc tế:
- "Người Miền Nam Tự Ðộng Ra Quân!"
Chúng nướng tuổi xanh trong "Chiến Tranh Chống Mỹ"
Trong nấu thịt nồi da, huynh đệ tương tàn!

Hiệp định Ba Lê còn chưa ráo mực
Chúng đã "Tổng Tiến Công"  năm Bảy Mươi Lăm
Cưỡng chiếm Miền Nam trong Tháng Tư Ðen tức tưởi, 
Chúng tự hào "Ðại Thắng Mùa Xuân!" 

Công dân Việt từng nếm mùi Cộng Sản
Không muốn đời cơ cục lầm than
Nên vượt thoát cả d-ường rừng, d-ường biển.
Chốn quê người hãy tạm dung thân.

Biết ra đi lần này, khó lòng trở lại
Mong một cơ may thoát khỏi tử thần!
Mà lớp lớp vẫn người đi tìm cõi sống
Chết còn hơn trong địa ngục trần gian!

Hơn 20 năm qua, bọn "đỉnh cao trí tuệ"
Lũ tự xưng là đầy tớ nhân dân
Trúc rừng không ghi hết tội
Vung đao diệt chủng, tàn phá giang san

Lường gạt mọi người, hô hào đổi mới
Vẫn ngón nghề bịp bợm, bán rẻ lương tâm
Chợ chiều thị phi, lường thưng tráo đấu
Vàng, Ðô La nhét chặt túi tham

Trâng tráo múa may, có hàng rào bảo vệ
Giữ mãi ngai vàng bằng mật vụ, công an
Lưới bủa vây bốn phương chằng chịt
Ngoài hay trong giây kẽm cũng tù giam.

Không luật pháp, trung ương thua cơ sở
Ðảng uỷ tỉnh, thành là một sứ quân.
Chúng tung hoành thế nào cũng d-ược
Chính quyền ăn cướp, băng đảng gian tham.

Hơn hai mươi năm chúng ra tay vơ vét,
Cho Bắc Nam nghèo đói bình quân!
Chúng biến toàn dân thành khốn khổ
Sống đọa đầy cùng cực trần gian!

Chúng bán đất, bán rừng, cái gì cũng bán
Lao nô bán sức, em bé bán dâm!
Thoắt chốc chúng biến thành những tên Tư Bản Ðỏ
Chẳng nề chi tội ác chúng không làm!

Cũng cũng hô hào từ nay đổi mới
Kinh tế thị trường, ngoại quốc làm ăn.
Cũng tuyên bố có tự do, dân chủ!
Tự Do vào tù và dân chủ điếc, câm!

Chúng xoay hướng, dùng trăm phương ngàn kế
Hí hửng d-ược bang giao, "thù cũ" cũng ôm chân!
Và mơ tưởng chờ tin "Tối Huệ Quốc"
Dù phải cúi đầu năn nỉ, nài van!

Những thảm cảnh ngày xưa không tưởng có
Ðang hàng ngày nhìn thấy ở Việt Nam!
Xin thành kính trình lên, xin Quốc Tổ
Ðoái thương cho hậu thế được hồng ân!

Cho Bầy Quỷ thoát thai về Hỏa Ngục,
Trả Non Sông cho dân tộc Việt Nam
Cho lũ con từ năm châu, bốn biển
Nhìn lại Quê Hương, gặp lại người thân.

Cuộc Sống Con Người Tự Do Dân Chủ
Tái Thiết Sơn Hà Tộc Việt Trời Nam.
Dòng giống Mẹ Tiên Cha Rồng vạn thuở
Kính Thờ Quốc Tổ, Sùng Bái Ngàn Năm. 

Giỗ Tổ Việt Lịch 4875
Hoàng Ngọc Liên

| Trang bìa |
| Ðầu trang |