Make your own free website on Tripod.com

Trang nhà
HOÀNG NGỌC LIÊNhoangngoclien@juno.com

Thơ Hoàng Ngọc Liên 

  Không Phải Chuyện Chiêm Bao

Ngôn ngữ nào mầu nhiệm
Diễn tả đủ niềm đau
Tiếng nhạc nào đủ sầu
Cho cung đàn tưởng niệm?

Hình ảnh nào thảm khốc
Bằng lửa khói bùng lên
Từ những tòa cao ốc
Mở màn bao oan khiên?

Tháng Chín ngày Mười Một
Thiên niên kỷ thứ ba
Quê hương xứ Cờ Hoa
Chung chịu niềm đau xót.

Bao nhiêu người vô tội
Cùng số phận một ngày
Những nạn nhân tức tưởi
Chết thảm không ai hay.

Sức nóng nung khủng khiếp
Muôn độ tự trời cao
Làm nhũn mềm sắt thép
Còn tưởng chuyện chiêm bao!

Oán hận ngút trăng sao
Bọn vô loài khủng bố
Cả triệu người thống khổ
Không phải chuyện chiêm bao!

Hoàng Ngọc Liên 
Sep. 11th. 2001

| Trang bìa |
| Ðầu trang |