Make your own free website on Tripod.com

Trang nhà
HOÀNG NGỌC LIÊNhoangngoclien@juno.com

Thơ NGUYỄN QUÝ NHƯỢNG

CŨNG LÀ MÙA THU

Kỷ niệm 49 ngày mất của người vợ hiền
Nguyễn Thị Như Hạnh

Em chọn mùa thu để ra đi
Như những chiếc lá chọn mùa thu để rụng
Cũng là mùa thu
Nhưng thu này, vì thế, phân ly
Em chọn mùa thu để ra đi
Cắt lìa tình mẫu tử
Ðứt đoạn nghĩa phu thê
Cũng là mùa thu
Nhưng thu này, vì thế, tái tê
Sống gởi, thác về
Về đâu? Ôi những khung trời mộng mị
Ðiều thật nhất, trên hai trăm người chứng kiến
Chiều thu thân xác em vào lò hỏa thiêu
Và anh bấm nút
Cũng là mùa thu
Nhưng thu này, vì thế, cô liêu
Không. Anh biết. Em không chọn
Dầu nơi tiên cảnh
Dẫu chốn bồng lai
Hơn bốn tháng trường em âm thầm chiến đấu
Cho đến lúc sức tàn, lực kiệt
Ðể ở lại, để ở lại
Cõi trần ai
Nhưng rồi
Chịu thua định mệnh
Em đã xuôi tay
Cũng là mùa thu
Nhưng thu này, vì thế, đắng cay!
Em đi mưa trắng trời thủ phủ
Ngơ ngẩn hồn anh cõi trú này.

Sacramento ngày 20 tháng 9 Canh Thìn

NGUYỄN QUÝ NHƯỢNG

| Trang bìa |
| Ðầu trang |