Make your own free website on Tripod.com

Trang nhà
HOÀNG NGỌC LIÊNhoangngoclien@juno.com

Thơ Hoàng Ngọc Liên

  CẦU SÔNG TRĂNG


                      Dạ nguyệt hoặc qua tiên thị hạc,
                         Hào lương tín lạc tử phi ngư.
                                  (Cổ Thi)

Bờ Ðại Tây Dương trăng nửa đêm,
Cầu sông giát bạc sương buông rèm
Vời xa chân biển mờ mây phủ
Thấp thoáng vờn bay cánh  hạc tiên

Một chút hương trời không đọng lại
Nhạc nào vương bến, tiếng vô thanh?
Ðèn khuya hắt sáng vàng khuya bãi
Gió đẩy rừng phong lá động cành.

Phải kiếp chim ngàn cho sải cánh
Không như loài cá vượt trùng dương
Ðã qua hơn nửa đời cô quạnh
Chẳng hẹn xương tàn gửi cố hương!

Uống mãi chưa vơi bầu rượu đắng,
Ngàn trùng xa cách, Việt Nam ơi!
Cầu sông trăng trải dài đêm trắng
Ðất khách nương thân nặng chĩu đời!

                       Hoàng Ngọc  Liên

| Trang bìa |
| Ðầu trang |